ידיעון הקיץ של ה ECCH – אוגוסט 2011

ניתן לקרוא כאן.